NASZA USŁUGA

W Centrum Usług Trade prowadzone jest zarządzanie operacjami związanymi z handlem zagranicznym, akredytywami dokumentowymi, przelewami, czekami i gwarancjami międzynarodowymi.
Ponadto przetwarzane są formalności związane z finansowaniem i zaliczkami z tytułu operacji związanych z tymi produktami.
Obecnie świadczymy usługę dla Banku Santander Hiszpania, Banku Santander UK, Santander Niemcy, Santander Totta (Portugalia) i ich europejskich i azjatyckich filii.

Oferowane produkty:
  1. Przelewy z tytułu eksportu
  2. Płatności w strefie euro / Cash letter
  3. Przelewy z tytułu importu
  4. Kredyty eksportowe
  5. Kredyty importowe
  6. Wydane i uzyskane gwarancje
  7. Zaliczki i finansowanie

METODOLOGIA

Oferujemy kompleksowe usługi dla Grupy Santander, obejmujące definicję, wdrażanie, zarządzanie, serwis, zarządzanie relacjami oraz kontrolę w trakcie całego procesu.


OBECNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Mapa mundi con la presencia internacional del centro de servicios Trade


SPECJALIZACJA I WARTOŚĆ DODANA

Nadzór nad ryzykiem operacyjnym i technologicznym

Standaryzacja procesów i korzystanie z najlepszych praktyk

Jakość przeprowadzanych operacji

Podział funkcjonalny

Zmniejszenie kosztów związanych z wdrożeniem i utrzymaniem systemów

Zwolnienie środków w bankach, które mogą być przeznaczone na rozwój biznesu i obsługę klienta